გაზიარება: ახალი წელი, ახალი ათწლეული, ახალი 2020 წელი