გაზიარება: ვალებიანი ტელევიზიები, ალვის ხე რუსთაველზე და ახალი კანდიდატები