გაზიარება: თვითმკვლელობამდე მიყვანა და საზარელი შედეგი ბარბარობას