გაზიარება: ევროპელებით თანდასწრებით განხილული პროპორციულობა ან ბევრი მაჟორიტარიზმი