გაზიარება: ხლართებით ოკუპაცია, თბილისის მომართულობა და გაუკოტრებელი რუსთავი