გაზიარება: გვარამიას სამართალი და გასაყიდად გამოტანილი რუსთავი ორი