გაზიარება: ორიდან პირველზე და საარჩევნო მედია, ამერიკული ხმები და აეროპორტი აფხაზეთში