გაზიარება: გამოძიების მსვლელობა, პუტინის ქართული ამბავნარი, მერიის ბლოკი და განათლება