გაზიარება: პროპორციული სისტემა, აქციების დამატებითი დღე და ხმაურიანი სხდომა