გაზიარება: გამოცდების განრიგი, ამერიკული რჩევა-დარიგებები და პორტის ამბები