გაზიარება: ბრალის წარდგენა, აღდგენას მოყოლილი ნგრევა და აუდიტური ეკონომიკა