გაზიარება: თხუთმეტმილიონიანი ზარალი - ცუდი დაბანდება