გაზიარება: მილიონები და ციანიდები, ნატოში შესვლა და ევროპამინდა