ზოგადი მოდული

წარმოგიდგენთ საბაკალავრო პროგრამების ზოგად მოდულს ფაკულტეტების მიხედვით, რომელსაც ერთვის ზოგადი მოდულის განსაზღვრის წესი გარე და შიდა მობილობის სტუდენტებისა და იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც დროულად ვერ დაამთავრეს ბაკალავრიატი და ახალი ხელშეკრულების საფუძველზე აგრძელებენ სწავლას.

 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდული:

 1. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს). ინგლისური ენის სათანადოდ ფლობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ინგლისურისათვის განკუთვნილი კრედიტების ფარგლებში აიღოს სხვა ნებისმიერი სასწავლო კურსი, რომელიც ზოგადი განათლების გაფართოებას ემსახურება.
 2. აკადემიური წერა  – 6 კრედიტი
 3. კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები – 6 კრედიტი
 4. ინფორმაციული წიგნიერება – 6 კრედიტი
 5. სტატისტიკა – 6 კრედიტი
 6. შესავალი კურსები - 12 კრედიტი სხვადასხვა ბლოკებიდან (ჰუმანიტარული და ხელოვნება, სოციალური მეცნიერებები და განათლება, ზუსტი მეცნიერებები, საბუნებისმეტყველო და დედამიწის შესწავლელი მეცნიერებები).

 

სამართლის  ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდული

 

 1. თანამედროვე აზროვნებების შესავალი I – 6 კრედიტი
 2. თანამედროვე აზროვნების შესავალი II– 6 კრედიტი
 3. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს). ინგლისური ენის სათანადოდ ფლობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ინგლისურისათვის განკუთვნილი კრედიტების ფარგლებში აიღოს სხვა ნებისმიერი სასწავლო კურსი, რომელიც ზოგადი განათლების გაფართოებას ემსახურება.
 4. აკადემიური წერა  – 6 კრედიტი
 5. კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები – 6 კრედიტი
 6. ინფორმაციული წიგნიერება – 6 კრედიტი
 7. სტატისტიკა – 6 კრედიტი

 

ბიზნესის  ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდული:

 1. თანამედროვე აზროვნებების შესავალი I – 6 კრედიტი
 2. თანამედროვე აზროვნების შესავალი II– 6 კრედიტი
 3. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს) ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს). ინგლისური ენის სათანადოდ ფლობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ინგლისურისათვის განკუთვნილი კრედიტების ფარგლებში აიღოს სხვა ნებისმიერი სასწავლო კურსი, რომელიც ზოგადი განათლების გაფართოებას ემსახურება.
 4. აკადემიური წერა  – 6 კრედიტი
 5. კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები – 6 კრედიტი
 6. ინფორმაციული წიგნიერება – 6 კრედიტი
 7. პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები – 6 კრედიტი

 

საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდული

ზოგადი მოდული საინჟინრო ფაკულტეტის ყველა პროგრამისათვის გარდა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება:

 1. თანამედროვე აზროვნების შესავალი I – 6 კრედიტი
 2. თანამედროვე აზროვნების შესავალი II– 6 კრედიტი
 3. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს) ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს). ინგლისური ენის სათანადოდ ფლობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ინგლისურისათვის განკუთვნილი კრედიტების ფარგლებში აიღოს სხვა ნებისმიერი სასწავლო კურსი, რომელიც ზოგადი განათლების გაფართოებას ემსახურება.
 4. აკადემიური წერა  – 6 კრედიტი
 5. კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები – 6 კრედიტი
 6. მათემატიკა – 12 კრედიტი

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პროგრამის ზოგადი მოდული:

 1. თანამედროვე აზროვნებების შესავალი I – 6 კრედიტი
 2. თანამედროვე აზროვნების შესავალი II– 6 კრედიტი
 3. ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს) ინგლისური ენის პრაქტიკული კურსები  – კურსების რაოდენობა დგინდება ტესტის საფუძველზე (კრედიტების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 24 კრედიტს). ინგლისური ენის სათანადოდ ფლობის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ინგლისურისათვის განკუთვნილი კრედიტების ფარგლებში აიღოს სხვა ნებისმიერი სასწავლო კურსი, რომელიც ზოგადი განათლების გაფართოებას ემსახურება.
 4. აკადემიური წერა  – 6 კრედიტი
 5. კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები – 6 კრედიტი
 6. ინფორმაციული წიგნიერება – 6 კრედიტი
 7. მათემატიკა – 6 კრედიტი

 

ზოგადი მოდულის განსაზღვრის წესი იმ სტუდენტებისათვის, ვინც მობილობით ისარგებლა ან ბაკალავრიატში სწავლად აგრძელებს ახალი ხელშეკრულებით

იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც მობილობით გადმოვიდნენ სხვა უნივერსიტეტებიდან და საბაკალავრო საფეხურზე დაგროვილი აქვთ 100 კრედიტი, რის ფარგლებშიც მათ გარკვეულ დონეზე გამომუშავებული აქვთ წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის, ინფორმაციული წიგნიერებისა და რაოდენობრივი მსჯელობის უნარები, არ ჩაითვალოს აუცილებლად, ზოგადი მოდულის ისეთი კურსები, როგორიცაა: ინფორმაციული წიგნიერება, სტატისტიკა, პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები, აკადემიური წერა, კომუნიკაციის, პრეზენტაციისა და დისკუსიის ტექნიკები. იგივე წესი გავრცელდეს, იმ სტუდენტებზე, რომლებმაც 4 წლის მანძილზე ვერ დაამთავრეს ბაკალავრიატი და ახალი ხელშეკრულების საფუძველზე აგრძელებენ სწავლას. აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებს ზოგადი მოდული შეუძლიათ შეივსონ განათლების გამაფართოებელი ნებისმიერი კურსით.

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის იმ სტუდენტებისათვის, ვინც ისარგებლა როგორც გარე, ისე შიდა მობილობით ან სწავლას აგრძელებს ახალი ხელშეკრულების საფუძველზე, შესაძლებელია შესავალი კურსების ექვივალენტად ჩაითვალოს ზოგადი განათლების გამაფართოებელი ნებისმიერი კურსი.

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

The second part about the DL shedding boils down

გამოაქვეყნა Megaomgchen_მ.
თარიღი: ივლისი 3, 2020.
საათი: 4:30am 0 კომენტარი

The second part about the DL shedding boils down to each snap basically being a coin flip between OL and DL and we notice those awful pitches more because they technically shouldn't be occurring but they sadly do. It wraps around to Madden 20 coins the bad coding and how OL/DL interactions have not been updated in a couple of years. Even the folks working on Madden nfl have confessed that they do not understand how they work because it's code in addition to legacy code and it is sadly…

გაგრძელება

ფეხბურთელის იდუმალი გარდაცვალება და პრემიერის ვრცელი გამოსვლა პარლამენტში

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ივნისი 26, 2020.
საათი: 11:05pm 9 კომენტარი

      პრემიერის პარლამენტში მისვლა, ყოველთვის დღის მეისნტრიმული ამბავია და დღესაც ასე იყო - მთელი დღე, ყველა მედიასაშუალება სწორედ პრემიერის გამოსვლის გარშემო საუბრობდა, წერდა და გადმოსცემდა. ამასთანავე, ბოლო დღეების ყველაზე გაურკვეველი და მძიმე საქმე - ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმე.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები / 26 ივნისი, 2020

      კოვიდჯორჯია - მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, კოვიდ 19-ით…

გაგრძელება

ნამდვილი მეთევზე

გამოაქვეყნა ბექა ხოჯავა_მ.
თარიღი: ივნისი 25, 2020.
საათი: 11:30am 0 კომენტარი

      თევზაობა არ არის ჰობი, ეს ავადმყოფობაა. ნამდვილი მეთევზე იმით იცნობა, როგორ ჰყვება. თუ ექვსგირვანქიანი წვერას აღწერისას ფეხზე წამოდგა, ხელები გაშალა და ოთახის მთელ სიგრძეზე გადახტა, არ ყოფილა ნამდვილი მეთევზე, მაგრამ თუ მღელვარებისგან ხმა უწყდება, ცრემლი სდის და მთელ ტანში ჟრუანტელი უვლის - ჩვენიანია. ნამდვილი მეთევზეები მარტონი არიან თავიანთ ავადმყოფობასთან, როგორც ჩინელები - ოპიუმის ჩიბუხთან. მზისა და ქაშაყის ქერცლიდან არეკლილი სინათლის…

გაგრძელება

არეული ამინდი, არეული ოპოზიცია, არეული ახალგაზრდები და გადარეული კორონა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ივნისი 24, 2020.
საათი: 11:00pm 2 კომენტარი

      პრემიერის მადლობით დაიწყო დღე - ამჯერად, მადლობა ლუგარის ლაბორატორიას და მის მკვლევარებს გადაუხადა. დღის მთავარი ამბავი სწორედ ესაა და მასთან ერთად, ცხადია კორონა ვირუსიც. გახმაურებულია ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების იდუმალი საქმე, სადაც შესაძლო დანაშაულებებზე მიუთითებენ მოწმეები, ასევე ოპოზიციაში მაჟორიტარების გაყოფის თემა და ლიდერად მოვლენილი რურუა და მის გარშემო ეპისტოლარული ჟანრი. ცხადია, გაბუნიას საქმეც არ მიჩქმალულა. ამინდს რაც…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters