მაცხოვრის დიდებით შესვლა იერუსალიმში თორმეტ საუფლო დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთია. ამ დღეს საღმრთო ლიტურღიაც განსაკუთრებულია.

Galoba, PDF, Qwelly, jerusalem, palms_sunday, ბაიაობა, ბზობა, ბზობის საგალობლები, ბზობის ტროპარი, დიდებით შესვლა, ნოტები, საგალობლები, ტროპარი, ქართული გალობა, ძლისპირი

      იგალობება ბზობის ტროპრები და ძლისპირები

დღესასწაულის ტროპარი:

ყოველთა აღდგომასა პირველ ვნებისა შენისასა მოასწავებდი, |
ამისთვისცა მეგობარი შენი ლაზარე მკვდრეთით აღადგინე, ქრისტე ღმერთო, ||
რომლისათვის ჩვენცა, ვითარცა შვილნი ებრაელთანი, |||
შევწირავთ შენდა ძლევისა გალობასა, |
რომელმან დასთრგუნე სიკუდილი: ||
ოსანნა მაღალთა შინა, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა I

ტროპარი "დაფლული შენთანა", ხმა დ

დაფლულნი შენ თანა ნათლისღებითა, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, |
უკვდავსა ცხოვრებასა ღირს ვიქმნენით ||
აღდგომითა შენითა |||
და სიხარულით ესრეთ ვღაღადებთ: |
ოსანა მაღალთა შინა, ||
კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე | 
და ყრმათაებრ ჩვენცა ოსანასა ვღაღადებთ, ||
ოსანა მაღალთა შინა კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა! |||

საცისკრო წარდგომა:

პირითა ყრმათა ჩვილთა მწოვართათა | დაამტკიცე ქება.

ძლისპირი თ:

მოწაფეთა რა იხილეს შესვლა ქრისტესი იერუსალემს შინა |
და უკვირდათ ვითარ ყრმანი და ჩვილნი ერთა თანა ურწმუნოთა ||
უგალობდნენ ოსანასა |||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ დღეს |
განმზადეთ დღესასწაული ||
და მხიარულებით მოვედით და განვადიდოთ ქრისტე |||
ბაიათა და რტოებითა |
ქების მეტყველთა ||
კურთხეულ არს მომავალი ჩვენდა სახელითა უფლისა უკუნისამდე. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა IV და ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

შევიყვარე რამეთუ ისმინა უფალმან ხმა ვედრებისა ჩემისა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

რამეთუ მოჰყო ყური მისი ჩემდამო და მე დღეთა ჩემთა ვჰხადოდე მას;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

გარე-მომადგეს მე სალმობანი სიკვდილისანი და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ჭირი და სალმობა ვჰპოვე და სახელსა უფლისასა ვჰხადე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სულსა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

მრწმენა მე რომლისათვისცა ვიტყოდი, ხოლო მე დავმდაბლდი ფრიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

რაი მივაგო უფალსა ყოვლისათვის რომელი ესე მომაგო მე;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

სასმელი ცხოვრებისა მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ლოცვანი ჩემნი უფალსა მივსცნე, წინაშე ყოვლისა ერისა მისისა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე;

► მხოლოდ შობილი...

მესამე ანტიფონი

აღუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუნ სახლმან ისრაილისამან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუდ ყოველთა მოშიშთა უფლისათა, რამეთუ კეთილ რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი.

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

მცირე შესვლად:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა |

ვიკურთხენით ჩვენ სახლითა უფლისათა ||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ. |||

► ბზობის ტროპარი 1 , ტროპარი 2

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

ზეცათა შინა საყდართა, |
კიცვსა ქვეყანასა ზედა მჯდომარემან, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, ||
ანგელოზთა ქება დღეს და ყრმათა გალობა ზოგად შეიწირე, |||
რომელნი გალობდეს: |
კურთხეულ ხარ, რომელი მოხვედ ცხორებად და განახლებად, ||
მხსნელო ადამისო, ვითარცა კაცთ-მოყუარე ხარ. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა, ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

ღირს-არსის ნაცვლად:

იხილეთ: მე-9 ძლისპირით

განიცადე:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა | ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

იხილეთ:

ბზობის დღესასწაული

ბზობა (კირილე ალექსანდრიელი)

სააღდგომო საგალობლები

შენიშვნა: ბზობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 1072

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

The second part about the DL shedding boils down

გამოაქვეყნა Megaomgchen_მ.
თარიღი: ივლისი 3, 2020.
საათი: 4:30am 0 კომენტარი

The second part about the DL shedding boils down to each snap basically being a coin flip between OL and DL and we notice those awful pitches more because they technically shouldn't be occurring but they sadly do. It wraps around to Madden 20 coins the bad coding and how OL/DL interactions have not been updated in a couple of years. Even the folks working on Madden nfl have confessed that they do not understand how they work because it's code in addition to legacy code and it is sadly…

გაგრძელება

ფეხბურთელის იდუმალი გარდაცვალება და პრემიერის ვრცელი გამოსვლა პარლამენტში

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ივნისი 26, 2020.
საათი: 11:05pm 11 კომენტარი

      პრემიერის პარლამენტში მისვლა, ყოველთვის დღის მეისნტრიმული ამბავია და დღესაც ასე იყო - მთელი დღე, ყველა მედიასაშუალება სწორედ პრემიერის გამოსვლის გარშემო საუბრობდა, წერდა და გადმოსცემდა. ამასთანავე, ბოლო დღეების ყველაზე გაურკვეველი და მძიმე საქმე - ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმე.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები / 26 ივნისი, 2020

      კოვიდჯორჯია - მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, კოვიდ 19-ით…

გაგრძელება

ნამდვილი მეთევზე

გამოაქვეყნა ბექა ხოჯავა_მ.
თარიღი: ივნისი 25, 2020.
საათი: 11:30am 0 კომენტარი

      თევზაობა არ არის ჰობი, ეს ავადმყოფობაა. ნამდვილი მეთევზე იმით იცნობა, როგორ ჰყვება. თუ ექვსგირვანქიანი წვერას აღწერისას ფეხზე წამოდგა, ხელები გაშალა და ოთახის მთელ სიგრძეზე გადახტა, არ ყოფილა ნამდვილი მეთევზე, მაგრამ თუ მღელვარებისგან ხმა უწყდება, ცრემლი სდის და მთელ ტანში ჟრუანტელი უვლის - ჩვენიანია. ნამდვილი მეთევზეები მარტონი არიან თავიანთ ავადმყოფობასთან, როგორც ჩინელები - ოპიუმის ჩიბუხთან. მზისა და ქაშაყის ქერცლიდან არეკლილი სინათლის…

გაგრძელება

არეული ამინდი, არეული ოპოზიცია, არეული ახალგაზრდები და გადარეული კორონა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ივნისი 24, 2020.
საათი: 11:00pm 2 კომენტარი

      პრემიერის მადლობით დაიწყო დღე - ამჯერად, მადლობა ლუგარის ლაბორატორიას და მის მკვლევარებს გადაუხადა. დღის მთავარი ამბავი სწორედ ესაა და მასთან ერთად, ცხადია კორონა ვირუსიც. გახმაურებულია ახალგაზრდა ფეხბურთელის გარდაცვალების იდუმალი საქმე, სადაც შესაძლო დანაშაულებებზე მიუთითებენ მოწმეები, ასევე ოპოზიციაში მაჟორიტარების გაყოფის თემა და ლიდერად მოვლენილი რურუა და მის გარშემო ეპისტოლარული ჟანრი. ცხადია, გაბუნიას საქმეც არ მიჩქმალულა. ამინდს რაც…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters