მაცხოვრის დიდებით შესვლა იერუსალიმში თორმეტ საუფლო დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთია. ამ დღეს საღმრთო ლიტურღიაც განსაკუთრებულია.

Galoba, PDF, Qwelly, jerusalem, palms_sunday, ბაიაობა, ბზობა, ბზობის საგალობლები, ბზობის ტროპარი, დიდებით შესვლა, ნოტები, საგალობლები, ტროპარი, ქართული გალობა, ძლისპირი

      იგალობება ბზობის ტროპრები და ძლისპირები

დღესასწაულის ტროპარი:

ყოველთა აღდგომასა პირველ ვნებისა შენისასა მოასწავებდი, |
ამისთვისცა მეგობარი შენი ლაზარე მკვდრეთით აღადგინე, ქრისტე ღმერთო, ||
რომლისათვის ჩვენცა, ვითარცა შვილნი ებრაელთანი, |||
შევწირავთ შენდა ძლევისა გალობასა, |
რომელმან დასთრგუნე სიკუდილი: ||
ოსანნა მაღალთა შინა, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა I

ტროპარი "დაფლული შენთანა", ხმა დ

დაფლულნი შენ თანა ნათლისღებითა, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, |
უკვდავსა ცხოვრებასა ღირს ვიქმნენით ||
აღდგომითა შენითა |||
და სიხარულით ესრეთ ვღაღადებთ: |
ოსანა მაღალთა შინა, ||
კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე | 
და ყრმათაებრ ჩვენცა ოსანასა ვღაღადებთ, ||
ოსანა მაღალთა შინა კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა! |||

საცისკრო წარდგომა:

პირითა ყრმათა ჩვილთა მწოვართათა | დაამტკიცე ქება.

ძლისპირი თ:

მოწაფეთა რა იხილეს შესვლა ქრისტესი იერუსალემს შინა |
და უკვირდათ ვითარ ყრმანი და ჩვილნი ერთა თანა ურწმუნოთა ||
უგალობდნენ ოსანასა |||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ დღეს |
განმზადეთ დღესასწაული ||
და მხიარულებით მოვედით და განვადიდოთ ქრისტე |||
ბაიათა და რტოებითა |
ქების მეტყველთა ||
კურთხეულ არს მომავალი ჩვენდა სახელითა უფლისა უკუნისამდე. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა IV და ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

შევიყვარე რამეთუ ისმინა უფალმან ხმა ვედრებისა ჩემისა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

რამეთუ მოჰყო ყური მისი ჩემდამო და მე დღეთა ჩემთა ვჰხადოდე მას;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

გარე-მომადგეს მე სალმობანი სიკვდილისანი და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ჭირი და სალმობა ვჰპოვე და სახელსა უფლისასა ვჰხადე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სულსა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

მრწმენა მე რომლისათვისცა ვიტყოდი, ხოლო მე დავმდაბლდი ფრიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

რაი მივაგო უფალსა ყოვლისათვის რომელი ესე მომაგო მე;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

სასმელი ცხოვრებისა მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ლოცვანი ჩემნი უფალსა მივსცნე, წინაშე ყოვლისა ერისა მისისა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე;

► მხოლოდ შობილი...

მესამე ანტიფონი

აღუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუნ სახლმან ისრაილისამან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუდ ყოველთა მოშიშთა უფლისათა, რამეთუ კეთილ რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი.

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

მცირე შესვლად:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა |

ვიკურთხენით ჩვენ სახლითა უფლისათა ||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ. |||

► ბზობის ტროპარი 1 , ტროპარი 2

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

ზეცათა შინა საყდართა, |
კიცვსა ქვეყანასა ზედა მჯდომარემან, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, ||
ანგელოზთა ქება დღეს და ყრმათა გალობა ზოგად შეიწირე, |||
რომელნი გალობდეს: |
კურთხეულ ხარ, რომელი მოხვედ ცხორებად და განახლებად, ||
მხსნელო ადამისო, ვითარცა კაცთ-მოყუარე ხარ. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა, ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

ღირს-არსის ნაცვლად:

იხილეთ: მე-9 ძლისპირით

განიცადე:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა | ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

იხილეთ:

ბზობის დღესასწაული

ბზობა (კირილე ალექსანდრიელი)

სააღდგომო საგალობლები

შენიშვნა: ბზობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 1439

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

How to get the Final Fantasy XIV mount?

გამოაქვეყნა Selena_მ.
თარიღი: ოქტომბერი 27, 2021.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

A mount is an item that allows players to quickly browse the huge digital world of this type, instead of walking and jogging like an idiot. In its ten-year existence, the stables of rideable creatures and devices in Final Fantasy XIV have expanded to nearly 200 mounts. Unlocking each mount has different requirements, from upgrading to paying actual money.

Players can participate in the game's regular activities to obtain the Final Fantasy XIV mount, in which they can interact with…

გაგრძელება

პროტესტი შიმშილით და შიმშილობის პროტესტი

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ოქტომბერი 26, 2021.
საათი: 9:30pm 0 კომენტარი

      ქვეყანაში არეულ ამინდებს არეული პოლიტიკური ამბები მოჰყვა. მაგრამ ძირითადი თემა მაინც საარჩევნო სამზადისებია და კოვიდის მომატებული სტატისტიკა. ათასებს ვითვლით ყოველდღიურად იმფიცირებულ ადამიანებში და ნელ-ნელა საუბარი შეზღუდვების აუცილებლობაზე მიდის. წინ არჩევნებია და არჩევნების შემდეგ ვნახოთ რა იქნება. იქამდე, დღის მეორე თემა მოშიმშილე პატიმარი სააკაშვილი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაა. რაც შეეხება ეკონომიკას და ვალუტის კურსს - 1 დოლარის…

გაგრძელება

კარდინალები და იაგუარები

გამოაქვეყნა Weiweismart_მ.
თარიღი: ოქტომბერი 26, 2021.
საათი: 5:00am 0 კომენტარი

The Madden series has had mixed reviews in recent years, with critics acquiescing to the long-standing complaints of hardcore fans and casual players. EA has begun to introduce new features and game modes to Madden to emphasize the Madden nfl 22 coins fact that it's an actual videogame and not just a sport simulation. However, the gameplay on the field is still lacking and the fundamental single-player mode which do not include micro-transactions, such as Madden Ultimate Team go mostly not…

გაგრძელება

სიენას ფოტოკონკურსის გამარჯვებულები

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ოქტომბერი 24, 2021.
საათი: 10:52pm 0 კომენტარი

      სილამაზე სუბიექტურია. მართალია ყველას თავისებურად ესმის ის, მაგრამ მსოფლიოში არაერთი კონკურსი ტარდება რომელიც სხვადასხვა სილამაზეს გამოავლენს. საბოლოოდ, ჟიური ირჩევს ერთს, მაგრამ ეს მაინც არ ნიშნავს რომ საზოგადოება ამ არჩევანს გახდის მისთვის მოსაწონს. სიენას საერთაშორისო ფოტო დაჯილდოება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტული ფოტოდაჯილდოებაა. ათასობით ფოტო იღებს მონაწილეობას და გამარჯვებლები 11 სხვადასხვა კატეგორიაში ჯილდოვდებიან.…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters