მაცხოვრის დიდებით შესვლა იერუსალიმში თორმეტ საუფლო დღესასწაულთა შორის ერთ-ერთია. ამ დღეს საღმრთო ლიტურღიაც განსაკუთრებულია.

Galoba, PDF, Qwelly, jerusalem, palms_sunday, ბაიაობა, ბზობა, ბზობის საგალობლები, ბზობის ტროპარი, დიდებით შესვლა, ნოტები, საგალობლები, ტროპარი, ქართული გალობა, ძლისპირი

      იგალობება ბზობის ტროპრები და ძლისპირები

დღესასწაულის ტროპარი:

ყოველთა აღდგომასა პირველ ვნებისა შენისასა მოასწავებდი, |
ამისთვისცა მეგობარი შენი ლაზარე მკვდრეთით აღადგინე, ქრისტე ღმერთო, ||
რომლისათვის ჩვენცა, ვითარცა შვილნი ებრაელთანი, |||
შევწირავთ შენდა ძლევისა გალობასა, |
რომელმან დასთრგუნე სიკუდილი: ||
ოსანნა მაღალთა შინა, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა I

ტროპარი "დაფლული შენთანა", ხმა დ

დაფლულნი შენ თანა ნათლისღებითა, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, |
უკვდავსა ცხოვრებასა ღირს ვიქმნენით ||
აღდგომითა შენითა |||
და სიხარულით ესრეთ ვღაღადებთ: |
ოსანა მაღალთა შინა, ||
კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. |||

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე | 
და ყრმათაებრ ჩვენცა ოსანასა ვღაღადებთ, ||
ოსანა მაღალთა შინა კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა! |||

საცისკრო წარდგომა:

პირითა ყრმათა ჩვილთა მწოვართათა | დაამტკიცე ქება.

ძლისპირი თ:

მოწაფეთა რა იხილეს შესვლა ქრისტესი იერუსალემს შინა |
და უკვირდათ ვითარ ყრმანი და ჩვილნი ერთა თანა ურწმუნოთა ||
უგალობდნენ ოსანასა |||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ დღეს |
განმზადეთ დღესასწაული ||
და მხიარულებით მოვედით და განვადიდოთ ქრისტე |||
ბაიათა და რტოებითა |
ქების მეტყველთა ||
კურთხეულ არს მომავალი ჩვენდა სახელითა უფლისა უკუნისამდე. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

ბზობის ტროპარი, ხმა IV და ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

შევიყვარე რამეთუ ისმინა უფალმან ხმა ვედრებისა ჩემისა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

რამეთუ მოჰყო ყური მისი ჩემდამო და მე დღეთა ჩემთა ვჰხადოდე მას;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

გარე-მომადგეს მე სალმობანი სიკვდილისანი და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ჭირი და სალმობა ვჰპოვე და სახელსა უფლისასა ვჰხადე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდა სულსა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

მრწმენა მე რომლისათვისცა ვიტყოდი, ხოლო მე დავმდაბლდი ფრიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

რაი მივაგო უფალსა ყოვლისათვის რომელი ესე მომაგო მე;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

სასმელი ცხოვრებისა მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ლოცვანი ჩემნი უფალსა მივსცნე, წინაშე ყოვლისა ერისა მისისა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღმრთისაო მჯდომარეო კიცვსა ზედა, მგალობელნი შენნი ალილუია!

აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე;

► მხოლოდ შობილი...

მესამე ანტიფონი

აღუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუნ სახლმან ისრაილისამან, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი;

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

ჰსთქუდ ყოველთა მოშიშთა უფლისათა, რამეთუ კეთილ რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობა მისი.

► ბზობის ტროპარი: ყოველთა აღდგომასა...

მცირე შესვლად:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა |

ვიკურთხენით ჩვენ სახლითა უფლისათა ||

ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ. |||

► ბზობის ტროპარი 1 , ტროპარი 2

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

ზეცათა შინა საყდართა, |
კიცვსა ქვეყანასა ზედა მჯდომარემან, ქრისტე ღმერთო ჩვენო, ||
ანგელოზთა ქება დღეს და ყრმათა გალობა ზოგად შეიწირე, |||
რომელნი გალობდეს: |
კურთხეულ ხარ, რომელი მოხვედ ცხორებად და განახლებად, ||
მხსნელო ადამისო, ვითარცა კაცთ-მოყუარე ხარ. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა, ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

ღირს-არსის ნაცვლად:

იხილეთ: მე-9 ძლისპირით

განიცადე:

კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა | ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა ჩვენ.

იხილეთ:

ბზობის დღესასწაული

ბზობა (კირილე ალექსანდრიელი)

სააღდგომო საგალობლები

შენიშვნა: ბზობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 849

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

მცხეთიდან ქუთაისში გადატანილი აქციები, ოცნების შიდა სამზარეულო და სასამართლოების საქმიანობა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 6, 2019.
საათი: 9:08pm 0 კომენტარი

      დეკემბრის სიცივეები ჯერ ახლა იწყება, მაგრამ მზიანობაც არ ეპუება ზამთარს. ქვეყანაში კი ისევ არეულობა და მიტინგებია, საპროტესტო გამოსვლები და აქციები, რუსეთთან კომფლიქტები და სასამართლო საქმეები…

გაგრძელება

ცისფერი ჩხიკვის უცნაური სიტყვები

გამოაქვეყნა nunu qadagidze_მ.
თარიღი: დეკემბერი 3, 2019.
საათი: 3:00pm 0 კომენტარი

გაცოცხლებული ქარაგმა (გაგრძელება)

      ჩემი პაწიები თამაშით გაერთნენ, ხმამაღალი ჭყივილით დასდევდნენ ერთმანეთს მწვანე მდელოზე. კარგა ხანს…

გაგრძელება

ორპარტიათა აქტივისტები და ახალი განაჩენი მელიას

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 2, 2019.
საათი: 11:30pm 1 კომენტარი

      დეკემბერი დადგაო და ცამ ფერის ცვლის ნაცვლად, გააგრძელა წინა დღეების სითბო-სიცივე, წვიმა-ქარი, მზე და ღრუბელი. ამბობენ, კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება ასეო (მერე ალბათ ზამთარიც დადგება).…

გაგრძელება

კლასიკა სხეულზე, სხეული ტილოზე

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ნოემბერი 30, 2019.
საათი: 10:35pm 1 კომენტარი

      შეუძლებელია კლასიკა გაიმეორე, თუკი ეს კლასიკა უკვე ვიღაცამ შექმნა, მაგრამ შეიძლება კლასიკა შენი ნამუშევრების თანმდევი გახადო. ფრთოსანი ფრაზა კი გამომივიდა შესავალში, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters