მაცხოვარი, წმინდა წერილში, სულ რამდენჯერმე განაცხადებს საკუთარ ღმრთაებრიობას და ერთ-ერთი ასეთი დღე არის ფერისცვალება, როდესაც უფალმა ინება, მოციქულების წინაშე ფერი ეცვალა თაბორის მთაზე. ეს სიუჟეტი, სახარების სამ სინოპტიკურ სახარებაშია მოთხრობილი და ათორმეტ საუფლო დღესასწაულთა შორის, ფერისცვალებას, გამორჩეული ადგილი უკავია, როგორც მიმნიშნებელს, რომ მორწმუნისთვის ყოველივე შესაძლებელია, მათ შორის ისეთი სრული ცვლილება როგორც ეს თაბორზე მოხდა. დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამ დღის თვენის საკითხავში.

ფერისცვალების ფრესკა, ფერისცვალების ქართული ფრესკა, ფერისცვალება, sultmofenoba, freska, qartuli freska, xati, ხატი, ხატები
წყარო

დღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:

ფერისცვალების ტროპარი:

მთასა ზედა ფერი იცვალე, ქრისტე ღმერთო, |
და უჩვენე მოწაფეთა შენთა დიდება შენი ||
ძალისაებრ მათისა |||
და გამოგვიბრწყინვე ჩვენცა ცოდვილთა ნათელი შენი მიუაჩრდილებელი, |
მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა ||
ნათლისა მომცემელო უფალო, დიდება შენდა.

პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:

ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა გ):

ფერისცვალების ტროპარი

მოისმინეთ ტროპარი:


ასრულებს, ანჩისხატის ტაძრის მგალობელთა გუნდი

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

დაემატება...

საცისკრო წარდგომა:

თაბორი და ერმონი სახელითა შენითა იხარებდენ.

ძლისპირი თ:

ადიდე, სულო ჩემო, თაბორს ზედა ფერისცვალება უფლისა!

შობა შენი უხრწნელ არს ქალწულო, |
ღმერთი მუცლით შენით ||
გამოვიდა განხორციელებული, |||
კაცთა შორის იქცეოდა, |
ამისთვის ჩვენ შენ, ღმრთისმშობელო, ||
სამართლად ყოველი გადიდებთ. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

„უპატიოსნესას ნაცვლად“, ჩასართავი თ, ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

ღაღადებდით ღმრთისა ყოველი ქვეყანა, უგალობდით სახელსა მისსა, მიეცით დიდება ქებულებასა მისსა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ხმა ქუხილისა შენისა ურმის თვალსა, გამოსჩნდეს ელვანი შენნი სოფელსა, შეიძრა და შეძრწუნებულ იქმნა ქვეყანა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

აღსარება და დიდად შვენიერება შთაიცვ, შეიმოსე ნათელი ვითარცა სამოსელი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება, აწდა.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

მთანი სიონისანი, გვერდნი ჩრდილოსანი, ქალაქი მეუფისა დიდისა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო რომელმან მთასა ზედა ფერი იცვალე, მგალობელნი შენნი ალილუია!

და აღიყვანა იგინი მთასა მას სიწმიდისა მისისასა, მთასა ამას, რომელ მოიგო მარჯუენემან მისმან;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო რომელმან მთასა ზედა ფერი იცვალე, მგალობელნი შენნი ალილუია!

მთა სიონი რომელ შეიყვარა, და აღაშენა ვითარცა მარტორქისა სიწმინდე მისი;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო რომელმან მთასა ზედა ფერი იცვალე, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება, აწდა

მხოლოდშობილი ძე ...

მესამე ანტიფონი

რომელნი ესვენ უფალსა, ვითარცა მთა სიონი არა შეირხიოს უკუნისამდე;

► ფერისცვალების ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

მთანი გარემოს მისსა, და უფალი გარემოს ერისა თვისისა ამიერითგან და უკუნისამდე;

► ფერისცვალების ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

უფალო, ვინ დაეშენოს კარავსა შენსა, ანუ ვინ დაემკვიდროს მთასა წმინდასა შენსა;

► ფერისცვალების ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

ვინ აღვიდეს მთასა უფლისასა, ანუ ვინ დადგეს ადგილსა წმინდასა მისსა.

► ფერისცვალების ტროპარი: კურთხეულ ხარ შენ...

მცირე შესვლად:

უფალო მოგვივლინე ნათელი შენი |
და ჭეშმარიტება შენი, ||
რათა წარგვიძღვეს და აღგვიყვანოს ჩვენ მთასა წმინდასა შენსა. |||

► ფერისცვალების ტროპარი

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

მთასა ზედა ფერი იცვალე ქრისტე ღმერთო |
და რაოდენ ძალ-ედვა მოწაფეთა შენთა, ||
დიდება შენი უჩვენე. |||
რათა რაჟამს იხილონ ჯვარცმა შენი, |
გულისხმა ჰყონ, ვითარმედ ვნება იგი ნებსით არს ||
და სოფელსა უქადაგონ, ვითარმედ შენ ხარ ჭეშმარიტად ბრწყინვალება მამისა. |||

წარდგომა სამოციქულოსი:

ვითარ განდიდნეს საქმენი შენი უფალო და ყოველივე სიბრძნით ჰქმენ.

ღირს-არსის ნაცვლად:

იხილეთ: მე-9 ძლისპირით

განიცადე:

უფალო ნათლითა პირისა შენისათა ვიდოდეთ და სახელითა შენითა ვიხარებდეთ უკუნისამდე!

იხილეთ:

დღისა მისთჳს, რომელსა იცვალა ხატი მაცხოვარმან მთასა წმიდასა თაბორსა

ფერისცვალება (ხატები, ფრესკები, ტაძრები)

შენიშვნა: ფერისცვალების საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, აუდიო, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 443

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

მაყურებლების ანტი მაყურებლები - უჩვეულო კინოჩვენება, წყალტუბო და ანაკლია, მაღაროელების ახალი გაფიცვები და მოსამართლეთა კომპეტენცია

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 11, 2019.
საათი: 8:39pm 0 კომენტარი

      ნოემბრის ახალი კვირის დასაწყისი უქმეების და კულტურის განხილვით დაიწყო - ფილმი პრემიერა იმაზე უფრო ხმაური გამოდგა, ვიდრე ეს ფილმი თავად მოიფიქრებდა (ან იქნება, ამიტომაც გადაიღეს რომ ეხმაურა). დღის…

გაგრძელება

მარგალიტები სიდამპლეში

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ნოემბერი 10, 2019.
საათი: 10:41pm 0 კომენტარი

      გუშინ მიკროსკოპული სამყაროს მშვენიერებაზე ვისაუბრეთ, ახლა კი სოკოს და ობმოდებულ ხილს შევეხოთ, რომელიც იმაზე მდიდრულად გამოიყუერბა, ვიდრე უბრალოდ დამპალი ხილი. დღევანდელი სკულპტურების ავტორი ქეთლინ…

გაგრძელება

მიკროსამყაროს სკულპტურა

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: ნოემბერი 9, 2019.
საათი: 11:20pm 0 კომენტარი

      ბუნება მრავალმხრივ მომხიბლელი და საინტერესო მოცემულობაა, რომელიც ჩვენს გარშემო, ჩვენგან დამოუკიდებლად არსებობს. თუმცა, ზოგჯერ შეუიარაღებელი თვალით, შეუძლებელია იმ უფრო დიდი სამყაროს ხილვა,…

გაგრძელება

საშვიდნოემბრო გახსენება, განათლება უმინისტროდ და ნატო უჩვენოდ

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 7, 2019.
საათი: 11:30pm 0 კომენტარი

      ნოემბრის ერთ-ერთ ტრადიციად ქცეული დღე - 7 ნოემბრის გახსენება და იმედში შეჭრის დღემდე დაუსრულებელი სასამართლოები - ცხადია ერთ-ერთი თემა დღეს ეს იყო. მთავარი თემა განათლებას და უმინისტროდ დარჩენილ…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters